Om Lerøy Terapi

Lerøy Terapi ble startet i 2004 for å fylle et behov for mer personlig hjelp og tid enn det man som helsearbeider har mulighet til å gi. På ingen måte som en erstatning for vårt offentlige helsevesen, men som et tillegg.

Akutt sykdom og skader må behandles raskt og effektivt hos helsevesenet, men de emosjonelle reaksjonene i ettertid av traumer og skader må behandles over tid.

Som sykepleier fra en diakonal høyskole, var dette absolutt en del av pensum, men i praksis ikke mulig å gjennomføre.

Mitt mål er å bistå deg med all min kunnskap, alle mine metoder og i kjærlighet slik at ditt liv kan bli best mulig.